Despotizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je despotizam? Da li znate šta znači i kada se koristi despotizam?

Despotizam je oblik političkog uređenja u kojem jedna ili nekoliko osoba ima apsolutnu i ničim ograničenu vlast, a svi ostali nemaju nikakva prava, odnosno smatraju se robovima.

Iako se pojam despotizam na nasim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam despotizam potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči despotes, što znači samovoljno, neograničeno, nasilnički. Reč je o pojmu koji se koristi da označi političko uređenje u kojem jedna ili nekoliko osoba ima apsolutnu i ničim ograničenu vlast nad državom, a svi ostali nemaju nikakva prava, tj. smatraju se njihovim robovima.

Despotizam je ništa drugo do neograničeno gospodarenje, odnosno tiranstvo, gde podanici nemaju baš nikakva prava, a veliki broj svakodnevnih obaveza. U njemu država nije uređena, te vladari mogu raditi šta hoće, a da nikom ne odgovaraju.

Mnogi istoričari smatraju da je upravo despotizam bio najstarije političko uređenje, a primer za to jesu prve civilizacije poput drevnog Egipta, gde su podanici (građani) zapravo bili robovi koji su služili faraonu.

Kako često dolazi do mešanja pojma despotizam i pojma despotovina, bitno je istaći da je reč o dva potpuno različita pojma. Despotovina je izraz koji se koristi da označi pokrajinu kojom je vladao despot.

Share.