Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Dokonost

Šta je to dokonost? Šta znači navedeni pojam, a šta termin dokon? Dokonost je pojam…

Reči na slovo D
0

Dostojanstvo

Šta je dostojanstvo? Šta znači imati dostojanstvo? Dostojanstvo je termin koji se koristi da označi…

Reči na slovo D
1

Dunjaluk

Dunjaluk, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Dunjaluk je turska reč…

Reči na slovo D
0

Dokolica

Šta je to dokolica? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Dokolica je…

Reči na slovo D
0

Dnevnica

Šta je dnevnica? Šta znači izraz „ići u dnevnicu“? Dnevnica je izraz koji se upotrebljava…

Reči na slovo D
0

Dnevnik

Šta je dnevnik? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Dnevnik je pojam koji se na našim…

Reči na slovo D
0

Demantovati

Demantovati, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da smo nekog demantovali? Demantovati znači…

Reči na slovo D
0

Damar

Šta je damar? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Damar je pojam koji se koristi da…

Reči na slovo D
0

Dislekcija

Disleksija, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Poremećaj…

1 2 3 4 18