Dekapitacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dekapitacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Postupak kojim se živom stvorenju odrubljuje glava od tela naziva se dekapitacija.

Na našim prostorima malo ko je čuo za pojam dekapitacija, a razlog za to je što u svakodnevnoj komunikaciji uglavnom koristimo sinonim ove reči – obezglavljivanje. Verujem da je sada mnogima jasnije značenje navedenog pojma.

Etimologija nas upućuje da je sam termin dekapitacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči caput, što znači glava. Dekapitacija predstavlja odsecanje glave, obezglavljenje, odrubljivanje, smaknuće čoveka.

Drugim rečima, reč je o postupku kojim se živom stvorenju odrubljuje glava od tela. Ovim činom se sprečava dovod krvi u mozak, što dovodi do izumiranja moždanih ćelija i smrti.

U skoro 90% slučajeva dekapitacija se vrši namerno (npr. smrtna kazna, klanje živine itd) i to uz pomoć alata posebno namenjanog za tu svrhu: sekire za vrat, odgovarajućeg noža, mača ili giljotine.

Sam proces bi trebao da traje izuzetno kratko pogotovo ako je oruđe ošto, a osoba koja odseca glavu snažna i iskusna u tom poslu. Sa druge strane, ako je oruđe tupo, a samo odsecanje glave vrši osoba koja je neizvežbana ovo može biti nešto duži i mučniji proces.

Naravno, jednom kada se glava odrubi ona se ne može vratiti ponovo na telo. Bar još uvek u ljudskoj istoriji niko nije uspeo da obavi proces ponovnog prišivanja glava, bilo odsečene bilo sa neke druge osobe.

Iako mnogi misle da je dekapitacija ljudi ostala u prošlosti, to nije tačna informacija. Naime, ona se i dalje sprovodi u islamskom šerijatu i u Kolumbiji.

Interesatno je da postoji čovek koji je uspeo da izvrši samoubistvo putem dekapitacije. Reč je o britancu Bojd Tajloru koji je sam izgradio i napravio giljotinu, koju je sam i okinuo.

Share.