Browsing: defincija

Reči na slovo B
0

Bilingvizam

Bilingvizam, šta je to zapravo? Saznajte tačnu definiciju ovog pojma. Bilingvizam označava dvojezičnost, odnosno upotrebu…

Reči na slovo H
0

Hipoteza

Šta je hipoteza? Šta znači kada kažemo da je neko postavio hipotezu? Hipoteza je pretpostavka…

Reči na slovo A
0

Andragogija

Andragogija, šta je to? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem i definicijom navedenog pojma?…

Reči na slovo A
0

Aklimatizacija

Šta je aklimatizacija? Bioiloško i psiholosocijalno prilagođavanje organizma životu u novom okruženju, naziva se aklimatizacija.…

Reči na slovo G
1

Galvanizacija

Šta je galvanizacija? Primena istosmerne električne struje stalne jakosti naziva se galvanizacija. Da li ste…