Galvanizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je galvanizacija?

Primena istosmerne električne struje stalne jakosti naziva se galvanizacija.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam galvanizacija? A da li znate koje je njegovo značenje?

Naime, termin galvanizacija se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega se možda niste imali prilike da sretnete sa njim. Uglavnom se koristi u medicine, elektronici, fizici i srodnim naukama.

Po definiciji, galvanizacija predstavlja primenu istosmerne električne struje stalne jakosti poznate još i pod nazivom galvanska struja.

Laički rečeno, galvanizacija predstavlja prevlačene jednog metala sa tankim slojem drugog metala uz pomoć električne struje. Primer za to jeste prekrivanje plemenitim metalima (pozlaćivanje), hromiranje itd.

U medicini, galvanizacija se definiše kao primena istosmerne stalne strujen ali sa ciljem izlečenja određenog pacijenta. Zahvaljujući njenom delovanju menja se propusnost staničnih membrana, krvne žlezde se šire i poboljšavaju se matabolički procesi kod čoveka. Pored navedenih prednosti, galvanizacija smanjuje grč skeletnih mišića, pospešuje resopciju edema i ublažuje različite vrsta bola.

Na bolesniku, galvanizacija se sprovodi u trajanju od 10 do 20 minuta, sa 10 do 15 postupaka u okviru jedne serije. Bitno je istaći da ona ne podražuje mišiće, zbog čega i daje ozbiljne rezultate kada je lečenje u pitanju.

Share.