Hipoteza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hipoteza? Šta znači kada kažemo da je neko postavio hipotezu?

Hipoteza je pretpostavka o razlozima, uzrocima, silama i odnosima koja služi za rešenje problema, za ispunjavanje praznina iskustva, za uspostavljanje veza i za opojmljivanje zakonomernosti.

Pojam hipoteza se zaista retko može čuti u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, ali zato je nezaobilazan kada je reč o naučnim disciplinama. Podjednako je prisutan kako u prirodnim, tako i u društvenim naukama.

Etimologija nas uči da je sam termin hipoteza potekao od grčke reči υποθεσις u značenju podloženo, podmetanje, naslućivanje. Hipoteza predstavlja pretpostavku o razlozima, uzrocima, silama i odnosima koja služi za rešenje problema.

Istraživanjima i vršenjem brojnih ogleda postavljena hipoteza se može odbaciti ili primeniti ako se dokaže kao tačna. Da bi hipoteza bila odobrena ona se mora verifikovati, odnosno potkrepiti dokazima.

Po definiciji, hipoteza podrazumeva pretpostavku o razlozima, silama, uzrocima, zakonima i odnosima koja služi za rešenje problema, za ispunjavanje praznina iskustva, za uspostavljanje veza, za opojmljivanje zakonomernosti.

Bitno je istaći da se hipoteza u početku odnosila na pametnu ideju ili na pojednostavljeni matematički prikaz komplikovanih kalkulacija. Kako sama reč hipoteza nije imala specifično značenje, kardinal Belarmine je jednostavno objasnio ovu reč i to upućivajući na Galileja: “Ne mora se kretanje planete Zemlje tretirati kao stvarnost već samo kao hipoteza.”

Od 17-og veka ovaj pojam kreće da se upotrebljava isključivo u značenju pretpostavka i uglavnom se koristi za naučne tvrtdnje koje još uvek nisu potvrđene. Kada se hipoteza potrvrdi ona postaje deo terorije, a veoma često i sama teorija.

U matematici, hipoteza se koristi da označi matematički iskaz koji izgleda da je verovatno tačan, ali njegova tačnost nije formalno dokazana po pravilima matematičke logike.

Share.