Andragogija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Andragogija, šta je to? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem i definicijom navedenog pojma?

Nauka koja proučava mogućnosti, probleme, metode i tehnike sistematskog obrazovanja i vaspitanja odraslih naziva se andragogija.

Ako znate šta znači reč andragogija, svaka Vam čast! Naime, pošto se ova reč gotovo uopšte ne koristi u svakodnevnoj komunikaciji veliki broj ljudi nije upoznat sa njenim značenjem.

Etimologija nas uči da je sam termin andragogija potekao iz grčkog jezika, od reči aner (andros), što znači čovek i reči ago (agein) u značenju voditi. Tvorac ovog termina bio je nemački nastavnik Alekdandar Kapu, koji je želeo da ovom reči označi disciplinu koja proučava obrazovanje odraslih.

Po definiciji, andragogija je nauka koja proučava mogućnosti, probleme, metode i tehnike sistematskog obrazovanja i vaspitanja odraslih osoba.

Dakle, svima je dobro poznato da se pedagogija bavi proučavanjem obrazovanja i vaspitanja dece. Andragogija se bavi i ima ciljeve iste kao i pedagogije, sa razlikom što su ovde u pitanju odrasli ljudi, a ne deca.

Andragogija se zasniva na filozofiji doživotnog učenja, odnosno na formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju. Formalno obrazovanje predstavlja školovanje kroz koje čovek prolazi (osnovna, srednja škola, fakultet).

U neformalno obrazovanje spadaju različiti kursevi, seminari i obuke koje određena osoba može pohađati tokom svog života. Informalni vid obrazovanja se ogleda u čitanju knjiga, gledanju televizijksih emisija, pretraživanju i učenju na internetu, čitanju novina itd.

Jasno je da u modernom društvu, čovek da bi opstao mora ne samo da ima školsko obrazovanje, već da bude u toku sa novim informacijama i dostignućima koja se stalno menjaju i dopunjuju. Dakle, da bi smo dobili posao nije dovoljno samo završiti fakultet, već su potrebne i neke druge veštine kao što su komunikacijiske veštine, timski rad, strani jezici i slično.

Za utemeljivača andragogije smatra se američki naučnik Malkom Houles koji je pre svega isticao na izdvajanju razlika između učenja deca i odraslih.

Share.