Arheologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je arheologija? Šta znači kada za nekoga kažemo da je arheolog?

Arheologija je nauka koja se bavi proučavanjem ostataka ljudi, kultura i društava u prošlosti.

Svi mi čuli smo za pojam arhologija i većina zna njegovo osnovno značenje. Međutim, mali broj ljudi ima pravilnu percepciju šta zaista predstavlaja i čime se bavi arheologija.

Iako mnogi misle da se arheologija odnosi na izučavanje starina, odnosno materijalnih predmeta koji datiraju iz davne prološti, bitno je istaći da to nikako nije tačno. Naime, arheologija obuhvata vreme od najstarijih materijalnih ostataka pa sve do današnjih dana.

Etimologija nas uči da je termin arheologija potekao od grčkih reči αρχαίος u značenju star i reči λόγος, što znači nauka, reč, misao. Arheologija je nauka koja se bavi proučavanjem ostataka ljudi, kultura i društava u prošlosti.

Po definiciji, arheologija je nauka koja izučava sve uočljive tragove ljudskih delatnosti, radi upoznavanja njihove sadržine u određenom vremenu i prostoru, kao i njihovog značenja u određenom ekonomskom, socijalnom i istorijskom okruženju.

Arheologija se prema sadržaju i celjiva tretira kao društveno – istorijska nauka, ali zbog metode rada koju primenjuje i naučnih izvora na koje se oslanja, ona predstavla i egzaktnu nauku. To znači da se ona bazira na metarlinim ostacima i pisanim izvorima radi što boljeg testiranja postavljenih hipoteza.

Osnovni cilj ove nauke jeste upoznavanje čoveka kao inteligentnog člana ljudskog društva i tvorca kontinuirane kulturne evolucije. Osobe koje se bave arheologijom nazivaju se arheolozi.

Arheolozi proučavaju ostatke kako bi došli do potrebnih informacija. Poznato je da većina materijalnih ostatka ima težnju da se zakopa ili na neki drugi način izgubi, te se u okviru ove nauke razvilo niz metoda koje će omogućiti da dođe do tih ostataka.

Potrebno je istaći da nemaju svi materijalni ostaci istu vrednost, ma koliko da su stari. Zbog toga je bitan kontekst istih, dok će njegova vrednost zavisiti od toga šta on može “reći” arheolozima.

Share.