Aklimatizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je aklimatizacija?

Bioiloško i psiholosocijalno prilagođavanje organizma životu u novom okruženju, naziva se aklimatizacija.

Sam pojam aklimatizacija retko se upotrebljava na našim prostorima zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa značenjem ove reči. Uglavnom se koristi u biologiji, geografiji i srodnim naučnim disciplinama, dok u svakodnevnoj komunikaciji gotovo da se ne upotrebljava.

Po definiciji, aklimatizacija predstavlja biološko i psiholosocijalno prilagođavanje organizma životu u novom okruženju. Reč je o prilagođavanju određenog organizma novoj klimi, odnosno njegovim postepenim odgovorima koje daje na promene koje se odvijaju u njegovoj okolini.

Aklimatizacija obično podrazumeva privremene odgovore određenog organizma, ali nije isključeno da oni budu trajni, te da mu omoguće da potpuno preživi uslove koji nadmašuju njegovo prirodno stanište.

Jednostavnije rečeno, aklimatizacija podrazumeva prilagođavanje tuđoj klimi, odnosno tuđem podneblju.

Primera radi, čovek pri poseti visokih planinskih vrhova doživljava niz promena poput otežanog disanja i vrtoglavice, koje dovode do eritrocitoze (smanjenje crvenih krvnih zrnaca), koja predstavlja aklimatizaciju.

Ono što je bitno istaći, to je da ovaj pojam ima i svoje metaforično značenje, gde se koristi u značenju odomaćivanje.

Share.