Reči na slovo K
0

Šta znači reč kadar Kadrova ima više vrsta od onog filmskog preko vojnog i stručnog…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč intuitivnost Intuitivna osoba poseduje intuitivnost. Najčešće čujemo kako muškarci prosto ne veruju…

Reči na slovo A
0

Šta znači apsurd Logička nemogućnost naziva se apsurd. Za svaku glupost u vidu besmislenog izražaja…

Reči na slovo P
0

Šta znači patetika Patetične osobe se koriste patetikom. Za nekoga su skupoceni parfemi, za nekog…

Reči na slovo K
0

Šta znači konfuzija Pomešanost različitih i nejasnih stvari naziva se konfuzija. Pometnja bilo u ponašanju…

Reči na slovo I
0

Šta znači integracija Dopunjavanje celine i spajanje više elemenata u jednu celinu naziva se integracija.…

Reči na slovo F
0

Šta znači falsifikator Osoba koja falsifikuje, koja pravi lažne stvari, naziva se falsifikator. Sigurno ste…

Reči na slovo A
0

Šta znači apsolutno Prvi osnovni uzrok svim pojavama naziva se apsolut. Sigurno ste čuli za…

Reči na slovo S
0

Značenje reči sinopsis Svako ko se bavi nekom analizom podataka, evidencijom, poput knjigovodstva ili drugim…

Reči na slovo S
0

Značenje reči sevap Za učinjeno dobro delo, kao na primer, ustupiti mesto starijim ljudima u…

1 206 207 208 209 210 242