Justicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Justicija

Šta znači Justicija

U pravnoj država se temelji na justiciji.

Etimologija kaže da izraz justicija potiče od latinske reči lustitia u značenju pravda ili pravičnost. Inače, Justicija u rimskoj mitologiji predstavlja boginju pravde koja je opisana kao devojka sa zavezanim očima, mačem i terazijama (vagom). Pojam justicija se odnosi i kod nas na pravdu, pravičnost, ali i na pravosuđe, sud ili sudnicu.

Latinski izraz justicija distributiva prevodi se kao  pravosuđe koje vodi računa o procenjivanju nekog dela,ali i o okolnostima pod kojima se delo dogodilo. Dok justicija komutativa označava pravosuđe koje ceni delo kao takvo, bez obzira na okolnosti pod kojima je izvršeno. I još jedna latinska izreka „justicija regnorum fundamentum” u značenju pravda je temelj države, odnosno vlasti, trebalo bi da je inspiracija svim zakonodavcima ali i nosiocima vlasti, vlastodršcima.

Pravičnost je ustvari sinonim za neprekidno i trajno voljno nastojanje da se svakome prizna pravo koje mu pripada. Ovakvo određenje pojma pravde, odnosno pravičnosti, a kroz njega i pojma justicije, više govori o samoj ideji etičke vrednosti prava, te šta ono treba da predstavlja nego o samoj definiciji prava.

Takođe, termin justicija prepoznatljv je i u svetu hortikulture kao cvet koji potiče iz Brazila. Justicija ili jakobinija je biljka sa veoma zanimljivim cvetom (nalik zevalici), pa je nazivaju i kraljevom krunom, brazilskim perom i flamingo cvetom. To je sobna biljak, dok se u toplijim krajevima može gajiti i napolju.

Share.

Leave A Reply