Kulminirati

0

Kulminirati

Značenje reči kulminirati?

Biti na vrhuncu, dostići najvišu tačku nečega znači kulminirati.

Izraz kulmninirati potiče od latinske reči clumen koja označava vrh. Po definiciji kulminirati predstavlja postizanje krajnjeg cilja, najvećeg cilja, odnosno dostizanje najviše tačke. Znači kada za nekog kažemo da je kulminirao to znači da je dostigao najviši stepen ili najvišu tačku u određenoj oblasti, odnosno on se sada nalazi na vrhuncu.

Primera radi za Istočno rimsko carstvo se kaže da je kulminiralo za vreme Justinijana prvog u šestom veku što znači da je u tom periodu ovo carstvo dostiglo najvišu tačku, odnosno ono je tada dostiglo svoj teritorijalni vrhunac.

Ovaj pojam koristi se i u astrologiji gde označava prolazak kroz meridian, odnosno prolaženje određenog subjekta (u ovom slučaju zvezde) kroz podnevak nekog mesta i dolazak do njegove krajnje tačke. U tom smislu imamo dve vrste kulminacije: gornju i donju.

Gornja kulminacija jeste pronalazak nebeskog tela koje se kreće kroz podnevak određenog mesta iznad horizonta. Suprotno tome donja kulminacija bi bila pronalazak nekog nebeskog tela koje se kreće kroz podnevak određenog mesta ispod horizonta.

Reč kulminacija ima svoje značenje i u književnosti. U književnosti ova reč odnosi se na književni termin – dramsku etapu i tada predstavlja vrhunac neke drame.


Share.

Leave A Reply