Bičari

0

Bicari

Šta znači pojam bičari?

Bičari su najrasprostranjenije jednoćeliske praživotinje koje se kreću pomoću biča.

Značenje pojma bičari je veoma jednostavno i odnosi se isključivo na jednoćeliske organizme koji se kreću uz pomoć biča. Po definiciji bičari predstavljaju najveću citološki definisanu grupu protista, odnosno oni su jednoćeliske životinje koje pripadaju tipu protozoa. Pojedini bičari koji su fotoautotrofnog oblika nazivaju se algama.

Bičari su veoma jednostavni, poseduju telo na kojem se nalazi dug izraštaj, odnosno bič uz pomoć kojeg se kreću. Široko su rasprostranjeni i žive u slanim i slatkim vodama. Uglavnom se kreću i žive u grupama, ali mogu opstati i samostalno.

Najveću grupaciju bičara čine paraziti ljudi, biljaka ili životinja i oni mogu biti korisni ili štetni po svog domaćina. Bitno je istaći da su bičari toliko jednostavni da nemaju ćeliski zid i hrane se heterotrofno, formirajući hranljive vakuole. Toliko su mali da se njihove mere mogu iskazati jedino u mikrometru koji predstavlja 1000 puta manju meru od milimetra.

Da li ste se pitali šta je to bič i imali on neku drugu funkciju?

Bičari mogu imati jedan ili više bičeva koji predstavljaju izraštaje od citoplazme. Bičevi imaju isključivo funkciju propelera i njihovim izvijanjem bičar se pokreće. Zahvaljujući elastičnoj opni koju poseduju zadržavaju svoj oblik tela. Oni se kreću, dišu i izbacuju vodu iz organizma potpuno isto kao amebe.

Postoji i posebna vrsta bičara koja poseduje takozvanu crvenkastu očnu pegu uz pomoć koje može da prepozna odakle dolazi svetlost. Ova vrsta bičara naziva se euglena i ona se može hraniti heterotrofno, ali i autotrofno.


Share.

Leave A Reply