Katatonija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Katatonija

Šta znači katatonija?

Katatonija je najređi oblik šizofrenije.

Ako ne u svakodnevnom životu onda ste bar u filmovima čuli reč katatonija, a da li ste se nekada zapitala šta ova reč zapravo znači?

Po definiciji katatonija je duševna bolest praćena nepokretljivošću, sumanutim idejama, grčevima i melaholijom. Koristi se pre svega u psihologiji i predstavlja najređi oblik šizofrenije, gde oboleli ima problem sa poremećajem psihomotornih funkcija. To se ogleda u najpre sporom kretanju, javljaju se grčevi, a zatim i sumanute ideje praćene melaholijom. Katatonične osobe prave različite grimase i beskrajno ponavljaju jedan isti pokret, reč ili slug osećajući pri tom jak nemir ili uzbuđenje. Vremenom oni postaju agresivni po sebe i okolinu i tada dolazi do ubistava, samoubistava ili samosakaćenja.

Kod pojedinaca katatonija se različito ispoljava i dok jedni imaju samo blokadu mišića, drugi se osećaju potišteno, gube samopouzdanje i veru u sebe, a treći su ekstremno uzbuđeni i konstantno se kreću. Javlja se od 20 do 30 godine života, a njen početak je veoma buran i nagao. Inače, ovu bolest prate stalne oscilacije pa tako jedan dan pacijent može biti bez vidljivih simptoma, dok naredni dan njegovi simptomi se mogu toliko pogoršati da nije u stanju da ustane iz kreveta. Osobe koje pate od ove bolesti mogu čak pojedine delove tela dovesti u prilično bizaran položaj. Posebno je zanimljivo da su to uglavnom neprirodni položaji za koje je potrebna izuzetna savitljivost, a oni u tom položaju mogu ostati veoma dugo ne osećajujući umor.

Katatonija je kao i ostale vrste šizofrenije neizlečiva. Korišćenjem antipsihotika, rehabilitacijom i psihosocijalnim metodama lečenja moguće je bolest suzbiti i usporiti na određeni vremenski period.

Share.

Leave A Reply