Izotoničan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Izotonican

Šta znači izotoničan?

Najjednostavnije izotoničan predstavlja osobinu vodenog rastvora određene materije koja privlači još vode.

Ako niste preterani ljubitelj prirodnih nauka poput fizike i hemije male su šanse da znate šta je pojam izotoničan. Ako ste čuli za taj pojam verovatno ste se zapitali šta on označava?

Na grčkom pojam izotoničan znači zategnuće, napon; Reč izotoničan i njeno značenje su prilično složeni. U fiziologiji po definiciji vodeni rastvori određenih materija poput soli, šećera i druge materije koje osmozom sa jednako jakim osmozonim pritiskom upijaju i privlače još više izosmotičnih rastvora odnosno vode. Prema tome fiziološki rastvor kuhinjske soli izotoničan je sa ćelijama krvnih zrnaca što znači da je on neškodljiv. Da nije izotoničan bio bi štetan po ljudski organizam.

Dakle izotoničan je pridev koji se koristi u hemiji kako bi nam pokazao da li određeni vodeni rastvor date materije privlači još vode ili ne. Najjednostavniji primer za objašnjenje ovog pojma jesu biljke koje se nalaze u moru. Voda koja se nalazi u njihovim ćelijama izotonična je sa morskom vodom i tako im je omogućen normalan razvoj i rast pod vodom, a to pre svega znači da će doći do promene u volumenu njihovih ćelija.  Da nisu izotonične u ćelijama ovih biljaka nastupila bi plazmoliza koja bi delovala štetno na njih.

Share.

Leave A Reply