Imunodeficijencija

0

Imunodeficijencija

Sta znači pojam imunodeficijencija?

Imunodeficijencija je neizlečiva bolest imunološkog sistema koja nastaje usled nedostatka pojedinih enzima.

Po definiciji imunodeficijencija označava stanje organizma u kojem imunološki sistem ili neka od njegovih komponenata dosta oslabljena ili nedovoljna pa samim tim ne može da se bori protiv infekcija koje napadaju ljudski organizam. Značenje ove reči prilično je jednostavno jer ona podrazumeva oštećenje ljudskog imunološkog sistema koje onemogućava da nas on brani od delovanja različitih virusa. Imunodeficijencija podrazumeva da je sposobnost imunološkog sistema bolesnika potpuno onemoguća ili ima smanjeno delovanje. Sve osobe koje pate od ove bolesti imaju smanjen broj leukocita u krvi, kao i smanjen broj limfocita i antitela.

Ono što karakteriše imunodeficijenciju jeste deficit ćelijskog ili humorskog imuniteta. U najtežim oblicima bolesti dolazi do deficita oba imuniteta.

Ovaj pojam se koristi isključivo u medicini kako bi se opisalo stanje pacijenata koji boluju od imunodeficijencije. Razlikujemo dve vrste ove bolesti: stečenu (sekundardnu) i naslednu (primarnu).

Stečene imunodeficijencije su češće i uzrok njihovog nastanka nalazi se izvan imunog sistema: starenje, lekovi, bolesti… Najpoznatija stečena imunodecijacija jeste sida koja nastaje kada HIV virus zahvati naš organizam. Za razliku od njih primarne su dosta ređe i nastaju naslednim putem unutar imunološkog sistema.

Imunodeficijencija je neizlečiva bolest, mada trenutno se sprovodi istraživanje matičnim ćelijama koje daje dobre rezultate.


Share.

Leave A Reply