Kadenca

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kadenca? Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ima ovaj pojam?

Kadenenca je pojam sa više značenja, a najčešće se koristi da označi kraj toka muzičke misli.

Mnogi od Vas su bili u prilici da više puta čuju za pojam kadenca. Neki su sigurno i zbunjeni s’ obzirom da se ovaj pojam upotrebljava u više različitih značenja. Sigurna sam da su Vam neka značenja ove reči dobro poznata, a za ostale pročitajte naredne redove.

Etimologija nas uči da je sam termin kadenca potekao iz italijanskog jezika od reči cadenza, a označava odmor na poslednjem, naglašenom slogu. Kadenca se koristi da označi kraj toka muzičke misli.

Kao što je već rečeno, ovaj pojam ima dosta srodnih značenja. Pa tako, kadenca predstavlja i spuštanje glasa na završetku pesme, svršetak jednog reda akorda i melodijski i harmonijski pokret kojima se završava neka kompozicija. Drugim rečima, reč je o nizu akorda koji karakteriše određeni tonalitat kojim se završava muzička celina.

Pored već navedenog značenja, u muzici kadenca se koristi i da označi odlomak koji izvodi solista sam, dok pratnja pauzira.

Interesanto je da ovaj pojam ima veoma široku primenu. U vojnoj terminologiji se koristi za brzinu gađanja automatskog oružja. Primera radi: Puška ima kadencu vatre od 1200 granata u minuti.

U plesu ovaj pojam se koristi da označi takt, odnosno meru ili ritam koraka, hoda, plesa.

U biciklizmu, pojam kadenca se koristi da označi brzinu kojom se obrću pedala, odnosno poluge kojima su pedale povezane sa osovinom prednjeg pogona bicikla. Ona je izuzetno važan parametar i izražena je brojem obrtaja u minuti.

Share.