Katolikon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je katolikon? Da li ste upoznati sa svim značenjima ovog pojma?

Katolikon je pojam koji se koristi da označi nešto opšte. Takođe, označava i glavni, najveći zajednički hram u modernoj Grčkoj.

Sa značenjem pojma katolikon upoznat je veoma mali broj ljudi, jer se ova reč retko koristi na našim prostorima. Ono što dodatno može zbuniti sve one koji su do sada imali priliku da se susretnu sa ovom reči više različitih značenja koja ona ima.

Etimološki posmatrano sam termin katolikon potiče od grčke reči καθολικον, što znači nešto opšte. U tom smislu katolikon se i koristi da označi nešto opšte, što važi za sve.

Interesatno da se ovaj pojam često koristi u medicini i naučnim disciplinama usko povezani sa njom kako bi označio takozvani opšti lek, odnosno lek koji bi trebao da leči sve bolesti.

Katolikon je takođe naziv za trojezičan rečnik napisan 1464-te godine od strane Lagadeuca u kojiem se nalaze reči iz Bretonskog, Latinskog i Francuskog jezika. Zbog toga, danas u svakodevnoj komunikaciji pojam katolikon se često upotrebljava za rečnik koji u sebi sadrži sve svetske jezike (rečnik svih rečnika).

Katolikon predstavlja i naziv za glavni i najveći zajednički hram u modernoj Grčkoj. Reć je o manastirskom kompleksu koji se sastoji iz mnoštva manjih crkava i kapela. U antičkom doba ovaj termin se koristio da označi glavni prostor u okviru jedne crkve ili manastira.

Share.