Kaliografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kaligrafija? Koje značenje ima i gde se sve koristi ovaj pojam?

Veština lepog pisanja naziva se kaligrafija.

Iako Vam je možda sam termin kaligrafija nepoznat, do sada ste više puta bili u prilici da ga vidite. Jedan od najčeščih primena kaliografije jeste na diplomama i pohvalnicama koje se dele za određena dostigunuća. U moderno vreme kaliografija se sve češće koristi i prilikom izrada grafita, knjiga, novina itd.

Ako pojam kaligrafija posmatramo sa etimološke strane, videćemo da je potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči κάλλος (kallos) u značenju lepota i reči  γραφή (graphẽ) što znači pisanje.

Po definiciji, kaligrafija predstavlja umetnost davanja forme znakovima na izražajan, harmonistički i vešt način. Jednostavnije, možemo reči da je kaligrafija veština lepog pisanja. Osobe koje se bave kaligrafijom nazivaju se kaligrafi.

Kako postoji još od davnina, u pojedinim kulturama poput staro kineske i japanske civilizacije postala je izuzetno važna, naročito za one koji nose plemićke titule. Interesantno je da su istorijska istraživanja pokazala da su mnogi kaliografi živeli duže od prosečnog čoveka, a psihički su bili izuzetno jaki.

Što se tiče same kaligrafije, praksa je da se ona ispisuje na papiru, pergamentu ili papirusu. Jako je važno da se koristi papir koji je pravljen isključivo za ovu svrhu jer je on obično nešto tanji od standardnog papira i poseduje dobru koenzistenciju poroznosti, čime su automatski omogućene čistije linije.

U osnovni pribor koji se koristi za kaliografiju spadaju: kaligrafsko pero, olovka i četkica. Naravno u opticaju su različite vrste pera, flomastera, markera i četkica čije dimenzije variraju.

Kao što je svima dobro poznato, pismo je sigurno jedna od najznačajnihih tvorevina civilizacije. Zbog toga nas ne treba čuditi što se kaliografija razvila još pre tri hiljade godina kada su se prvi kaliografi trudili da ulepšaju znake i učine ih što primamljivijim i jasnijim za prenošenje informacija.

Danas, kaligrafija ima dosta širu primenu. Pre svega se koristi za funkcionalna ispisivanja različitih tekstova, ali i za pisanje slobodnih umetničkih komada.

Share.