Kapitalizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kapitalizam?

Svojevrsni ekonomski i društveni sistem naziva se kapitalizam.

Osnovno sredstvo kapitalizma jeste kapital, a cilj je sticanje što više kapitala.

Interesantno je poreklo reči kapital jer dolazi iz prakse trgovine životinjama. Izraz kapital vodi poreklo od latinske reči capitalis, odnosno od pra-indo-evropske reči kaput u značenju glava. Kakave sad veze ima glava sa kapitalom? Način na koji se brojila stoka, koja je bila najveće merilo u bogatstvu, bio je „što više glava, to bolje“. Dalje veza između trgovine stokom i ekonomije vidi se i u samim nazivima novca u mnogim državama: rupee (rupya), buck (a deerskin), stock (livestock), i peso (pecu or pashu).

Engleski novelista Tekirija prvi upotrebljava reč kapitalizam 1854. godine i to upravo u kontekstu „posedovanja kapitala“.

Najkraća definicija kapitalizma glasila bi da je to ekonomski sistem zasnovan na kapitalu kao privatnom vlasništvu.

Sa druge strane, najopširnije bi se kapitalizam mogao odrediti kao ekonomski sistem u kojem su sva sredstva za proizvodnju ili njihov veći deo u privatnom vlasništvu i koje funkcioniše prema zakonu slobodnog tržišta. To dalje znači da je osnovni cilj vlasnika kapitala ostvarivanje što većeg profita.

Kapitalizam je kao društveni poredak suprotan socijalizmu i komunizmu, kod kojih su sredstva za proizvodnju uglavnom u državnoj svojini.

Dolazeći kao epoha posle feudalizma, kapitalizam svakako označava eksplataciju jedne klase drugom koja dominira sa razvojem industrijske revolucije, evropskog imperijalizma, velike depresije i tokom Hladnog rata.

Share.