Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo I
0

Šta znači inkorporirati? Sjediniti, spojiti, odnosno primiti u sastav određene celine znači inkorporirati. Inokorporirati je…

Reči na slovo I
0

Šta je to infiks? Oznaka za osobeni deo afiksa, morfema koji se umeće u sredinu…

Reči na slovo K
0

Šta znači koketa? Koketa je naziv za žensku osobu koja želi da se dopadne svima,…

Reči na slovo E
0

Šta je to elevacija? Dizanje, uzdizanje, odnosn podizanje naziva se elevacija. Pojam elevacija čest je…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč interegnum? Međuvlašće nalazi svoju zamenicu u izrazu interegnum. Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo I
0

Šta je to integracija? Ujedinjenje, tj. spajanje nekih delova u celinu naziva se integracija. Integracija…

Reči na slovo I
0

Šta je to ihtiologija? Ihitologija je grana zoologije koja se bavi proučavanjem riba. Etnološki posmatrano…

Reči na slovo K
0

Šta je kozlac? Biljka iz porodice Araceae naziva se kozlac. Kozlac ili Arum, kako se…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč implicirati? Posredno navoditi na zaključak ili implicirati. Pojam implicirati može se tumačiti…

Reči na slovo E
0

Šta znači eunuh? Muškarac koji je kastriran naziva se eunuh. Pozivajući se na etimologiju otkrivamo…

1 39 40 41 42 43 57