Interegnum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Interegnum

Šta znači reč interegnum?

Međuvlašće nalazi svoju zamenicu u izrazu interegnum.

Etimologija kaže da izraz interegnum vodi poreklo od kovanice dve latinske reči inter koja znači između i regnum koja se odnosi na vladavinu kraljeva. Tako da se interegnum može u doslovnom smislu prevesti kao međuvlašće.

Ipak, interegnum se najviše koristi kao sinonim za razdoblje između kraja vladavine jednog vladara i početka vladavine sledećeg.

Ovaj pojam se može definisati i kao vreme od smrti ili vreme od silaska sa prestola jednog vladara pa do stupanja na presto drugog vlastodršca. Drugim rečima to je međuvlada, odnosno vremenski period u kojem država nema vladaoca.

Istorija svedoči da je interegnum stanje koje se zbivalo najčešće kada nakom smrti kralja on nema naslednika ili se nasleđivanje prestola dovodi u pitanje.

Na primer, u Vatikanu interegnum je politička konstanta, odnosno prelazni period između završetka jednog pontifikata (služba, vladavina jednog pape) do izbora novog pape.

Poznat je i Osmanski interegnum koji označava period u Osmanskom Carstvu između 1402. i 1413. godine, koji je nastupio nakon smrti sultana Bajazita u bici kod Angore, te dolazi do podele Osmanskog Carstva i borbe Bajazitovih sinova za vlast.

U istoriji je bilo dosta interegnuma. U Kini interegnum je period između dinastija Qin i Han, od 206. do 202. p.n.e. Zatim, u Zapadnom Rimskom Carstvu beleži se interegnum nakon smrti cara Libija Severa između 465. i 467. godine. Takođe i istorija Danskog kraljevstva piše o interegnumu između 1332. i 1340. godine, nakon smrti kralja Kristofera i td.

Share.