Korektiv

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Korektiv

Šta znači korektiv?

Sredstvo za popravljanje ili ublažavanje naziva se korektiv.

Izraz korektiv retko se koristi na našim prostorima zbog čega mali broj ljudi zna šta ova reč zapravo znači. Ako Vas je zanimlao njeno značenje na pravom ste mestu.

Etimološki posmatrano reč korektiv je francuskog porekla i znači delimičan ispravak. Kod nas se upotrebljava u značenju sredstva za popravljanje ili ublažavanje. Korektiv može imati i značenje ono što doteruje, popravlja tj. ispravlja.

U medini kao nauci korektiv je sredstvo koje popravlja ili ublažava delovanje svojstva nekog drugog leka ili medicinskog sredstva.

Ako reč korektiv posmatramo figuratvino ona ima značenje popravke tj. ispravke. Primer za upotrebu reči korektiv je sledeći: Ako za određenu supstancu kažemo da je korektivna, to znači da je ona takve strukture i ima takva svojstva koja joj omogućavaju da ispravlja, odnosno popravlja nepravilnosti (koje je nanela neka druga supstanca ili neke urođene nepravilnosti).

Share.