Inkorporirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Inkorporirati

Šta znači inkorporirati?

Sjediniti, spojiti, odnosno primiti u sastav određene celine znači inkorporirati.

Inokorporirati je glagol koji se slabo koristi u svakodnevnom govoru, tako da je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Ovaj pojam dobro je poznat i koristi se u velikim firmama i preduzećima, kao i u ekonomiji dok je u drugim sferama slabije zastupljen.

Inkorporirati je reč nastala od latinske reči incorporare u značenju sjedinjiti, spojiti odnosno pridružiti. Inkorporirati koristi se kada želimo da kažemo da je neko prisvojen u sastav određene celine, odnosno on se pripoio i sjedinio (postao deo te celine). Ovo je osnovno značenje reči u kojem se data reč najviše upotrebljava, iako ona ima još neka značenja. Pa tako inkorporirati u zavisnosti od konteksta rečenice može značiti i zavući se, ušunjati se, uključiti se i uglaviti se.

Share.