Browsing: Reči na slovo V

Reči na slovo V
0

Šta je vazodilatacija? Da li znate koje je tačno značenje navedenog pojma? Vazodilatacija predstavlja širenje…

Reči na slovo V
0

Šta je validacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Posupak utvrđivanja ili proveravanja valjanosti nekog mernog…

Reči na slovo V
0

Šta znači i kada se upotrebljava termin vrveti? Vrveti znači gomilati se. Do pre par…

Reči na slovo V
0

Šta je venografija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Radiografija vena sa…

Reči na slovo V
0

Šta je vagabundo? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Vagabundo je naziv za skitnicu, probisveta, a…

Reči na slovo V
0

Šta znači vispren? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Vispren je termin koji opisuje lukavu, mudru…

Reči na slovo V
0

 Šta je vekerica? Koje značenje ima ovaj pojam? Vekernica je nemačka reč za budilnik. Ako…

1 2 3 4 5 6 9