Venografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je venografija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Radiografija vena sa ubačenom tečnošću naziva se venografija.

Kako je venografija pojam koji se koji se koristi isključivo u medicini, verujem da je malo onih koji znaju šta ova reč znači i kada se upotrebljava. U slučaju da ste negde čuli za termin venografija i zanima Vas njegovo značenje, isto možete saznati u narednim redovima.

Kao što većina ljudi zna, vena predstavlja krvni sud čija je glavna uloga da prenosi krv od svih delova tela do srca. Da bi se dijagnostikovale određene venske bolesti potrebno je sprovesti venografiju.

Dakle, venografiija predstavlja jedan od načina na koji se pregledaju vene i utvrđuje da li su one zdrave ili pak postoji neki problem. Ona se vrši tako što se najpre ubaci određena kontrasna tečnost, a zatim se radi rediografija vena.

Drugim rečima, radi se o merenju koje se vrši X zracima, a koje za cilj ima da potvrdi (ili opovrgne) određenu promenu na venskim krvnim sudovima.

Share.