Vijadukt

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč vijadukt? Koje značenje može imati pojam vijadukt?

Vijadukt je konstrukcija koja treba da premosti dolinu ili vodovod starih Rimljana.

Vijadukt ili viaduct zapravo liči na most. Međutim, ispod mosta, je rečni tok, jezero ili pak more dok se pod vijaduktom uglavnom nalazi dolina koja je suva ili neki put.

Vijadukt spaja dve tačke koje su na istoj visini a razdvojene su nekom vrstom udubljenja. Grade se onda kada na ograničenom prostoru treba da se organizuje intenzivan saobraćaj kao što je to slučaj u velikim gradovima.

Vijadukt može biti drumski, pešački i železnički u zavisnosti od namene.

Vijadukt se konstruiše od kamena, betona a nosači su stubovi sa gredama ili lukovima.

Specifična vrsta vijadukata su rimski vodovodi kojima je davno bilo omogućeno da se voda sprovede do naseljenih mesta.

Share.