Vrveti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači i kada se upotrebljava termin vrveti?

Vrveti znači gomilati se.

Do pre par decenija gotovo svakodnevno mogao se čuti pojam vrveti, dok danas ova reč gotovo da je u potpunosti izbačena iz upotrebe. U slučaju da ste sreli sa ovim pojmom, a ne znate njegovo značenje, sledi kratko objašnjenje.

Izraz vrveti predstavlja glagol koji se koristi da označi gomilanje nečega. Obično se koristi da označi gomilanje stvari koji se kreću (ljudi, auta, mravi i druge životinje), dok se veoma retko koristi kako bi označio gomilanje nepokretnih stvari (odeće, kuća…).

Bitno je istaći da nije pogrešno reći: “Ako ovako nastavim da šopingujem, ormar će mi vrveti od stvari”, već da e jednostavno u takvim situacijama ovaj glagol dosta ređe koristi.

Share.