Volatilan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači volatilan? Koje značenje ima ovaj pojam i gde se sve upotrebljava?

U hemiji termin volatilan se koristi da označi osobinu materija koje mogu da se pretvore u plin ili paru, dok se u ekonomiji koristi u značenju nestabilnost.

Iako se pojam volatilan na našim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Interesatno je da mnogi koriste termin volatilan iako nisu upoznati sa njegovim značenjem zbog čega dolazi do zabune, pa se često ovaj pojam tumači pogrešno. Njegova primena je ograničena, te se on koristi isključivo u hemiji i ekonomiji.

U hemijskoj terminologiji, pojam volatilan se koristi kako bi označio hemijsku osobinu neke materije koja joj omogućava da se pretvori u plin ili u paru. Drugim rečima, reč je o nestabilnoj materiji koja je isparljiva.

Etimološki posmatrano sam termin volatilan potiče iz latinskog jezika, od reči volatilis, što znači oscilovati.

U ekonomsko-finanijskoj terminologiji volatilan se koristi da označi neku nestabilnost. Primera radi kada kažemo da je neki kurs volatilan, to znači da je on veoma nestabilan, da preti da se sunovrati, da zapadne u recesiju.

Share.