Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta znači reč dundjer? Ko su bili dundjeri? Nimari ili radnici na građevini nazivali su…

Reči na slovo D
0

Šta je disciplina, koje je značenje te reči? Disciplina je višeznačni pojam i koristi se…

Reči na slovo D
0

Šta je decenija? Vremenski interval koji traje deset godina naziva se decenija. Da li ste…

Reči na slovo D
0

Šta znači dever? Brat Vašeg muža naziva se dever. Mnoge od nas sigurno zbunjuju brojni…

Reči na slovo D
0

Šta je dleto? Vrsta stolarskog alata koja služi za deljanje drveta naziva se dleto. U…

Reči na slovo D
0

Šta je deklaracija? Deklaracija je latinska reči za izjavu, objavu, izlaganje ili proglas. Da Ii…

Reči na slovo D
0

Šta je duktilnost? Osobina materijala da se pod uticajem spoljašnjeg naprezanja plastično deformiše pre nego…

Reči na slovo D
0

Šta je demoliranje? Rušenje, tj. obaranje nekog objekta naziva se demoliranje. Sigurno ste do sada…

Reči na slovo D
0

Šta je dijalog? Vođenje pismenog ili usmenog razgovora između dve ili više osoba naziva se…

1 6 7 8 9 10 18