Demoliranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je demoliranje?

Rušenje, tj. obaranje nekog objekta naziva se demoliranje.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da je određena zgrada demolirana ili da će se uskoro izvšriti demolizacija nekog objekta. A koliko je nas zapravo upoznato sa značnjenjem pojma demoliranje?

Etimološki posmatrano termin demoliranje potiče od francuske reči demolir, što znanči rušiti, urnisati, razvaliti. Na našim prostorima ova reč se pre svega upotreblajva za potpuno rušenje nekog objekta.

Kako demoliranje objekta podrazumeva rušenje njegovih zidova, tako se sve češće termin demoliranje koristi i u značenjima razvaljivanje, obaranje i rasturanje. Takođe, ova reč se može upotrebljavati i u značenju upropastiti, unakatizi, sravniti ili dokrajčiti.

Share.