Deklaracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je deklaracija?

Deklaracija je latinska reči za izjavu, objavu, izlaganje ili proglas.

Da Ii ste bili u prilici da čujete za pojam deklaracija? A da li znate koje je njegovo značenje?

Posmatrano sa etimološke strane sam termin deklaracija potiče od latinske reči declaration, što znači objava, izjava, proglas.

U svom najopštijem značenju deklaracija se koristi da označi neko izlaganje, objavu ili izjašnjenje. Primera radi, deklaracija venčanja bi bila objava venčanja itd.

U računarstvu, deklaracija se koristi da označi instrukciju koja je sadržana u izvornom programu, i koja specificira format, veličinu i prirodu podataka neophodnih za kompilaciju.

U politici postoji čitav niz deklaracija koje imaju različita značenja. U međunarodnim odnosima, deklaracija se definiše kao izjava koju daju dve ili više država o nekom postignutom sporazumu ili načelnom pitanju.

Ovaj pojam koristi se i u drugim pravnim i ekonomskim područjima. Pa tako, carinska deklaracija predstavlja ispravu koju propisuje carina i kojom deklarant navodi carinsku proceduru koja se treba primeniti na određenu robu.

Porezna deklaracija predstavlja izjavu poreskog obveznika o podacima (najpre prihodima) koji utiču na visinu poreza, dok deklaracija o proizovidma sadrži sve neophodne podatke o proizvodu i po pravilu se stavlja na ambalažu istog.

Share.