Decenija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je decenija?

Vremenski interval koji traje deset godina naziva se decenija.

Da li ste čuli za pojam decenija? A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Etimologija nas uči da je termin decenija potekao od grčke reči δέκα (deka), što znači deset. Decenija ili desetleće kako se još naziva predstavlja arhaičan naziv za godinu.

Ono što je bitno istaći, to je da decenija može biti bilo koji period koji traje deset godine, ali je na našim prostorima ustaljeno da se godine računaju od prve, pa do desete. Primera radi, prva decenija bi bio period od 1. do 10, druga decenija devetnaestog veka bio bi period od 1911. do 1920 i tome slično.

Ovde je bitno istaći značenje još jedne reči, a to je dekada. Dekada je termin koji se u francuskom revolucionarnom kalendaru koristio da označi jednu sedmicu, odnosno period od deset dana.

Na našim prostorima dekada se koristi da označi period koji traje od deset jedinica vremena, bilo da su u pitanju dani, meseci, godine, nedelje… Prema tome, dekada je deset godina ili deset dana ili deset godina i td.

Dakle, pojam dekada se upotrebljava između ostalog i u značenju decenija.

Share.