Disciplina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je disciplina, koje je značenje te reči?

Disciplina je višeznačni pojam i koristi se uglavnom kao izraz koji puno značenje dobija tek u nekom kontekstu pa tako na primer možemo reći: disciplina učenika, naučna disciplina, vojna disciplina…

Reč disciplina potiče iz latinskog jezika: reč  disciplina tako znači: nauka, red, sistem, znanost, metoda, način obuke…

Takođe, disciplina je grana određene nauke koja koristi posebnu metodologiju u istraživanjima i koja ima svoj obim interesovanja. Discipline biologije kao nauke na primer su genetika, botanika, zoologija, embriologija…

Šta znači disciplina u sportskoj terminologiji?

U sportu, disciplina je grana sporta koja se posebno izdvojila – sportska disciplina. Takođe, disciplina može biti i pravilo ponašanja i delovanja neke grupe ljudi koji kao zajednički cilj imaju postizanje određenih zacrtanih ciljeva.

Disciplina se može definisati kao skup propisa koji određuje način održavanja reda i poretka jednog kolektiva (npr. vojske, univerziteta, političke stranke… To može podrazumevati kontrolu ponašanja – obavezu rada, poretka, poslušnosti i pokornosti pa i pod pretnjom kaznama. U tom smislu valja pomenuti i termin – disciplinski postupak koji se vodi obično u radnim kolektivima protiv zaposene osobe koja je na neki način prekršila pravila poslovanja i nije poštovala obaveze određene ugovorom o radu.

Disciplina pak u modernoj pedagogiji, nije  slepo pokoravanje i bezuslovna poslušnost. Ona je zapravo poštovanje, odgovornost, samokontrola, fer razgovor, konstruktivna rasprava, zajedničko preispitivanje mišljenja a sve u skladu sa unapred donetim pravilima.

Share.