Duktilnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je duktilnost?

Osobina materijala da se pod uticajem spoljašnjeg naprezanja plastično deformiše pre nego što nastupi lom, naziva se duktilnost.

Pojam duktilnost se veoma retko upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, zbog čega mnogi ne znaju njegovo značenje. U slučaju da ste čuli za duktilnost i zanima Vas šta znači, došli ste na pravo mesto.

Posmatrano etimološki termin duktilnost potekao je od latinske reči ductilis, što znači mek. Duktilnost se najjednostavnije definiše kao rastegljivost ili žilavost.

Po definiciji, duktilnost predstavlja osobinu materijala da se pod uticajem spoljašnjeg naprezanja plastično deformiše pre nego što nastupi lom. Suprotnost od dukilnosti jeste krhost.

Na duktilnost materijala utiču  brojni faktori poput temperature (uslova u kojima se nalazi), hemijski sastav materijala, mikrostrukutra, toplinska obrada i brojni drugi faktori.

Mera duktilnosti izražava se odnosom između deformacija kod sloma i deformacija propuštanja. U slučaju da je ovaj odnos veći od jedan, a manji od dva radi se o neduktivnom elementu, a ako je manji od jedan – reč je o krhom elementu.

Share.