DNS server

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je DNS server? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

DNS server je sistem koji pretvara imena računara u IP adrese.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u informatici verujem da ne znate značenje pojma DNS server. Naime, DNS server je pojam koji se nešto ređe upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, a uglavnom se koristi u informatici, programiranju i sličnim naučnim disciplinama.

Svakome od nas desilo se da internet zakoči ili da ga nestane na određeno vreme. Često se dešava da prilikom nastanka problema piše da postoji problem sa DNS severom.  A šta je zapravo DNS i kako popraviti nastalu štetu?

DNS server je sistem koji pretvara imena računara u IP adrese. Svakom ko ima imalo znanja o informatici, sada je jasnije značenje ovog pojma. Naime, reč je o distribuiranom hijerarhijskom sastavu Internet poslužitelja u kojem se nalaze informacije povezane sa domenskim nazivima.

Može se reći da je DNS server jedna baza podataka u kojoj su pisana sva imena i IP adrese pojedinih kompijutera, kao i grupe funkcija koje omogućavaju prevođenje istih.

On povezuje različite infromacije sa domenskim imenima pripisanim svakom od subjekata u domenu i to tako što prvo prevodi domenska imena u numeričke IP adrese koje mu omogućavaju lociranje kompijuterskih servisa i uređaja širom sveta.

Etimološki posmatrano sam termin DNS potiče iz engleskog jezika, od izraza Domain Name Syustem, što znači domenski sistem imena.

Kada u vaš pretraživač ukucate veb adresu http://velikirecnik.com/, vaš računar će uz pomoć DNS servera to ime pretvori u odgovarađuju adresu numerički zapisanu, što predstavlja IP adresu računara na kojem se nalazi gore navedeni sajt.

U DNS server se čuvaju adresa, kanonsko ime, razmena pošte, početni autoritet i drugi manje značajni tipovi podataka.

Zbog svega navedenog može se reći da je DNS server osnovni element funkcionalnosti Interneta.

Share.