Dunjaluk

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dunjaluk, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma?

Dunjaluk je turska reč i označava ovaj svet.

Gotovo svakodnevno koristimo izraze za koje ni sami ne znamo šta doslovno znače, niti iz kog jezika potiču. Takvih reči je puno, naročito na Balkanu, gde su prolazili mnogi narodi ostavljajući za sobom svoju kulturu, običaje, stvari, jezik. Jedna od reči koja je na takav način završila u našem jeziku svakako je pojam dunjaluk.

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin dunjaluk potekao iz truskog jezika, precinije od reči dunya u značenju ovaj svet. Reč je o pojmu koji se koristi u islamskom ili filozofskom smislu. Pojam suprotan njemu jeste reč ahiret koja označava budući svet.

Dakle, dunjaluk je ovaj svet koji sada živimo, svet koji je opisan kao konačan, privremen ili telesan. Mnogi ovaj pojam definišu i kao život, odnosno vreme koje privremeno provedemo u telesnom obliku, naspram onog duhovnog koje nas čeka u “zagrobnom životu”.

Share.