Dostojanstvo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dostojanstvo? Šta znači imati dostojanstvo?

Dostojanstvo je termin koji se koristi da označi pravo na poštovanje i etički odnos od rođenja.

Gotovo sam sigurna da su svakom od nas nekada rekli da budemo dostojanstveni ili da se ponašamo dostojanstveno. Ne mogu, a da se ne zapitam koliko nas zna pravo značenje pojma dostojanstvo?

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin dostojanstvo potekao iz latinskog jezika, od reči dignitas, koju smo mi preveli kao dostojanstvo, a koja se koristi da označi čast i ugled jedne osobe.

Dostojanstvo se definiše kao izraz koji se koristi na području morala i etike, a koji označava pravo na poštovanje i etički odnos od rođenja.

Ljudsko dostojanstvo je međunarodno zagarantovana kategorija i predstavlja deo svih akata koji regilušu ljudska prava. Shodno tome, logičan je zaključak da svaka država mora voditi računa o dostojanstvu svojih građana.

Kada u svakodnevnom govoru spomenmo pojam dostojanstvo (u konekstu imati dostojanstvo, biti dostojanstven), obično se misli na osećaj dostojanstva, odnosno način na koji ga ljudi doživljavaju. Poznato da je svaki čovek jedinka za sebe, te da se veoma razlikujemo, pa je tako i logičan zaključak da će svako dostojanstvo doživljavati na svoj način.

Primera radi, ima ljudi koji misle da osobe koje se stalno svađaju sa partnerom nemaju dostojanstvo, jer dozvoljavaju da neko viče na njih, dok je za druge ovo potpuno normalna pojava koja nema veze sa dostojanstvom.

Dakle, dostojanstvo je rezultat ličnog shvatanja i poimanja, tako da pojedine osobe, ne shvatajući uslove u društvu u kojem žive, mogu biti potpuno uverene da im je dostojanstvo ugroženo, iako društvo u kojem žive to ne smatra tako.

Share.