Dokonost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to dokonost? Šta znači navedeni pojam, a šta termin dokon?

Dokonost je pojam koji se koristi da označi besposlenosti. Dokoni ljdi su oni koji nisu zauzeti poslom, koji imaju previše vremena.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam dokonost dobija sve više na značaju, te se sve češće upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Sam pojam dokonost se koristi u značenju besposlenost. Reč je o onom stanju kada čovek ima previše vremena, kada nije zauzet poslom.

Često se ovaj pojam koristi i da označi onoga kome je vreme dugo, te često radi besmislene stvari.

Kada kažemo da je neko dokon, to znači da je on besposlen, zaludan, pasivan, te da ima višak slobodnog vremena koji ne zna adekvatno da iskoristi.

Share.