Dominacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Dominacija, šta je to zapravo? Šta znači dominirati?

Dominacija je izraz koji se koristi da označi nadmoć jedne strane u odnosu na drugu.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da se sretnete sa izrazom dominacija koji je veoma čest, kako u medijima, tako i u svakodnevnoj komunikaciji. Reč je o izrazu koji se dugi niz godina unazad koristi na našim prostorima, a ako niste sigurni u njegovo značenje, sledi kratko objašnjenje.

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam pojam dominacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči dominatio, što znači vlast, vlada, vladanje. Dominacija je izraz koji se koristi da označi nadmoć jedne strane u odnosu na drugu.

U širem smislu, dominacija je moć neke osobe, grupe ili organizacije, koju ona ima nad nekim drugim. U ušem smislu, ovaj pojam podrazumeva verovatnoću da će neka naredba pojedinca ili grupe ljudi biti prihvaćena.

Dominirati nad nekim znači, uzvišavati se nad njim, zapovedati, gospodariti, isticati se, nadvišavati. Pa tako ako Vam kažu da ste Vi dominantniji u odnosu na Vašeg partnera, to znači da Vi vučete konce u vašoj vezi, da ste Vi oni koji imaju potpunu kontrolu.

Share.