Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Šta su to daire? Daire predstavljaju mali ručni bubanj koji ima samo jednu membranu koja…

Reči na slovo D
0

Šta znači datost? U filozofiji datost podrazumeva poznatu činjenicu koja omogućava istraživanje i pronalaženje novih…

Reči na slovo D
0

Šta znači diedar? Diedar je pojam koji se koristi u geometriji i označava protroni ugao,…

Reči na slovo D
0

Šta znači reč dezavuisati? Svojevrsno poricanje nečega naziva se dezavuisanje. Ne retko se može čuti…

Reči na slovo D
0

Šta znači dilber? Dilber je onaj koji je miljenik u društvu, koji privlači i osvaja…

Reči na slovo D
0

Šta je to demistifikacija? Mistifikacija predstavlja obmanjivanje i zbunjivanje, a demisfitikacija sve suprotno od toga.…

Reči na slovo D
0

Šta je to dernek? Vrsta velikog veselja naziva se dernek. Termin dernek više se koristi…

Reči na slovo D
0

 Šta je to dekadenca? Dekadenca je izraz koji se upotrebljava za propast odnosno pogoršavanje, propadanje.…

Reči na slovo D
0

Šta je to dragstor? Dragstor je naziv za marker ili prodavnicu mešovite roba koja radi…

1 10 11 12 13 14 18