Diedar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Diedar

Šta znači diedar?

Diedar je pojam koji se koristi u geometriji i označava protroni ugao, odnosno ugao koji zaklapa dve ravni.

U slučaju da niste matematički genije male su šanse da ste čuli za pojam deidar, a verovatno ne znate ni koje je njegovo značenje. Ovo je reč koja Vam sigurno neće trebati u svakodnevnom govoru, ali uvek je dobro obogatiti svoj rečnik za još jednu reč zar ne?

Reč diedar potiče iz grčkog jezika i predstavlja ugao koji zaklapa dve ravni. Ova reč dobijena je od prefiksa di (grčki dis u značenju dvaput) i reči edar (grčki edran u značenju površina). Po definiciji diedar predstavlja uniju dve poluravni koje imaju zajedničku početnu pravu i deo prostora koje one određuju. Ove dve ravni čine diedarsku površinu i bitno je istaći da uvek jedna od njih mora biti konveksna, a druga nekonveksna.

Bitno je istaći da diedar ima važnu ulogu u stereometriji. U geometriji postoje različiti zadaci i formule kojima se može izračunati površina diedra, a sve zavisi od njegove vrste. Pa tako diedar čiji je ugao prav naziva se prav diedar, dok je oštar onaj koji ima oštre uglove.

Share.