Diedar

0

Diedar

Šta znači diedar?

Diedar je pojam koji se koristi u geometriji i označava protroni ugao, odnosno ugao koji zaklapa dve ravni.

U slučaju da niste matematički genije male su šanse da ste čuli za pojam deidar, a verovatno ne znate ni koje je njegovo značenje. Ovo je reč koja Vam sigurno neće trebati u svakodnevnom govoru, ali uvek je dobro obogatiti svoj rečnik za još jednu reč zar ne?

Reč diedar potiče iz grčkog jezika i predstavlja ugao koji zaklapa dve ravni. Ova reč dobijena je od prefiksa di (grčki dis u značenju dvaput) i reči edar (grčki edran u značenju površina). Po definiciji diedar predstavlja uniju dve poluravni koje imaju zajedničku početnu pravu i deo prostora koje one određuju. Ove dve ravni čine diedarsku površinu i bitno je istaći da uvek jedna od njih mora biti konveksna, a druga nekonveksna.

Bitno je istaći da diedar ima važnu ulogu u stereometriji. U geometriji postoje različiti zadaci i formule kojima se može izračunati površina diedra, a sve zavisi od njegove vrste. Pa tako diedar čiji je ugao prav naziva se prav diedar, dok je oštar onaj koji ima oštre uglove.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply