Datost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači datost?

U filozofiji datost podrazumeva poznatu činjenicu koja omogućava istraživanje i pronalaženje novih činjenica.

Pojam datost je veoma redak u svakodnevnoj komunikaciji, a kako ima veoma malu upotrebnu mali je broj ljudi koji zna šta datost znači. Ovaj izraz uglavnom se upotrebljava u filozofiskim nauka, dok je u svakodnevnom govoru i drugim naukama njegova upotreba gotovo iskorenjenja.

Datost

Datost podrazumeva činjenicu ili ideju koja predstavlja polaznu tačku za pronalaženje novih činjenica ili idea. Dato je jako bitna za filizofiju kao nauku i istraživanja kojima se ona bavi. Određenja datost ima bitak koji određuje da li ona datost ili nije. Prva i osnovna polazna tačka nečega, tj. prva i osnovna datost se odnosi na ono što predmet nije i na ono što taj predmet (ili činjenica) jeste.  Datost nam govori da nešto jeste da jeste, odnosno da nešto jeste da nije.

U okviru datosti postoji bitak koji je nezavisan od naše svesti o njemu i on određeju datost. Prema navedenom može se zaključiti da univerazlni skup datosti predstavlja sveukupnost. Većinu datosti sposnamo sami tj. naša svest u procesu dok prisvajamo svet oko sebe. Dakle mi u procesu u kome se upoznajemo sa svetom oko sebe polako upouznajemo  i prisvajamo neke datosti koje postaju datosti za nas.

Sve datosti koje se nalaze u našoj svestvi predstavljaju konstrukciju te svesti. Zbog toga filozofi ističu da su datosti u našoj glavi datosti za nas (koje mi doživljavamo na naš način), a ne datosti po sebi(znači svako će ih doživeti drugačije). Shodno ovome može se zaključiti da datost predstavlja ono što mi hoćemo da je. Datosti se dele na tuiabitak i subitak. Tubitak se definiše kao poseban bitak aktuelne stvarnosti , dok subitak predstavlja poseban aspket bitka svake datosti odnosno on predstavlja međusobnu zavisnost bitka svake pojedine datosti i svih ostalih datosti (sveukupnosti).

Share.