Deetatizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Deetatizacija

Šta je to deetatizacija?

Slabljenje uloge države naziva se deetatizacija.

Da li ste čuli za pojam deetatizacija? A da li znate koje je njegovo značenje? Ako ste bili u prilici da čujete za ovu reč, a nije Vam jasno njeno značenje sledi kratko objašnjenje same reči i njene upotrebe.

Po etimologiji reč deetatizacija u naš jezik došla je iz francuskog jezika i označava slabljenje uloge države. Pojam deetatizacija je suprotan od pojma etatizacija koji označava jačanje uloge dražve. U privredi i ekonomiji ovo su pojmovi od izuzetnog značaja koji se koriste da objasne trenutnu ulogu koju država ima. Deetatizacije se može odnosi na slabljenje oblika države ili pojedinih njenih vlasti poput različitih uprava i silčno.

Deetatizacijom se naziva i izdvajanje i prenos različitih funkcija sa klasičnih državnih organa na neke druge organe, najčešće društvene, ali to mogu biti i opštinski organi. U ovom kontekstu bitno je samo da su organi na koje se prenosi funkcija nedržavni.

Share.