Dezavuisati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dezavuisati

Šta znači reč dezavuisati?

Svojevrsno poricanje nečega naziva se dezavuisanje.

Ne retko se može čuti naročito kod političkih rasprava kako je neko ciničnim komentarima potpuno dezavuisao protivnika.

Etimolozi nas upućuju na poreklo izraza dezavuisati pozivjaući se na francusku reč desavuer koja se doslovno predvodi kao poricanje, odricanje, osporavanje i td.

Na Balkanu pojam dezavuisati se više koristi u svakodnevnom govoru. Ovde se radi više o isticanju razlike, odnosno nastojanje da se neko ili nešto oslabi kroz nipodaštavanje ili odbaciavnje ideje subjekta.

U psihollogiji se pod pojmom dezavuisati može podrazumevati slabljenje samopouzdanja ličnosti koja reprezentuje, iznosi neku ideju (obično) u javnom nastupu, te kao krajnji cilj ima da duhovno slomi tu ličnost. Zato se ne retko dezavuisanje kao pojam često povezuje sa ne priznavanjem ili odbaciavnajem svoje veze sa nekom određenom osobom ili radnjom.

Osim toga kod nas se ovaj pojam ne određuje samo kao poricanje nečega ili nekoga, već i kao način na koji se to odricanje odvija.

Tako je cinizam kod dezavuisanja protivnika standardna i česta pojava, što ni malo ne ukazuje na lepo ponašanje, odnosno više liči na nepristojno, bezobrazno, pa čak i bestidno ophođenje prema nekom drugom licu (da ne kažemo protivniku).

Najčešće ovakav oblik cinizma ima potporu kod javnog, tačnije medijskog i političkog obraćanja sa ciljem da se destruktuira polazna ideja njenog nosioca.

Share.