Demistifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

demistifikacija

Šta je to demistifikacija?

Mistifikacija predstavlja obmanjivanje i zbunjivanje, a demisfitikacija sve suprotno od toga.

Sećete se kada ste bili mali pa pokušavali da obmanite roditeljie ili ih pak slažete za nešto? Možda se niste koristili ovim trikovima već ste bili potpuno iskreni i pokušavali da idete pravim putem? Bilo kako bilo neki od nas i dan danas pokušavaju da pronađu krivine obmanjujući druge i koristeći njihovu lakovernost dok drugi na sve načine pokušavaju da budu uvek ispravni govoreći istinu i pokušavajući da ljude izvedu na pravi put. Sve navedeno usko je povezano sa značenjem ove reči.

Pojam deministifakcija mnogima nije poznat jer gotovo da se ne upotrebljava na našim prostorima. Sama reč latinskog je porekla i ima veoma složeno značenje. Dok mistifikaija predstavlja obmanjivanje i zbunjivanje, odnosno iskorišćavanje lakovernosti određene osobe navodeći ga da veruje u stvari koje su potpuno nemoguće, demisfikacija predstavlja radnju suprotnu od ove. Znači demistifikacija je sve suprotno od laži, prevare, obmane, zaluđivanje i slično.

Shodno navedenom možemo zaključiti da demistifikacija predstavlja radnju u kojoj određena osoba ne samo da govori istinu nego se trudi da osobu (koja je možda obmanuta i izmanipulisana) izvede na pravi put, objasnići joj da je do sada bila u zabludi verovati u nešto što nije moguće ili nepostoji.

Share.