Karoserija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je karoserija? Koji je njen značaj?

Karoserija je gornji deo motornog vozila i on se pričvršćuje na osnovni donji deo vozila koji se zove šasija ili ram. Drugim rečima, karoserija je gornji deo motornog vozila bez koje je vozilo nefunkcionalno.

Ukoliko se jave bilo kakvi problemi sa karoserijom, potrebno je da kontaktirate majstora ili da se pozove šlep služba za celu Srbiju.

Osobine karoserije

Karoserije u kojima se prevoze putnici ili teret se razlikuju prema konstrukcijama, dimenzijama, kao i nameni i vrsti materijala. Ona treba da pruži što manji mogući otpor prilikom kretanja kroz vazdušnu sredinu. Karoserije kod putničkih vozila moraju da budu aerodinamičnije, jer će otpor oblika biti manji, zbog toga moraju spolja biti fino obrađene kako bi otpor trenja čestica vazduha o karoseriju bio što manji.

Takođe je potrebno da karoserija ima što manju masu i da pri kretanju vozila proizvodi što manju buku. Najzad, karoserija treba da bude sačinjena od što manje sastavnih delova i da bude kompaktna.

Istorija karoserija

Prve karoserije su bile pravljene od drveta, ali zbog truljenja, drvo kao osnova karoserije je vrlo brzo izašlo iz upotrebe. Kasnije su se proizvodile u kombinaciji sa drvetom i čelikom. A vremenom se drvo potpuno izbacuje iz upotrebe i prelazi se na potpunu izradu čeličnih karoserija.

U poslednje vreme se sve više kao materijal za izradu karoserija uvode legure aluminijuma i plastične mase. Osim manje mase, prednost im je i veća otpornost na koroziju.

Samonoseća karoserija

Savremena putnička vozila i autobusi rade na takozvanim samonosećim karoserijama. Nekada su karoserija i šasija bile različiti sastavni delovi vozila, šasija je noseći sklop od kutijastih ili cevastih nosača spojenih u dno vozila, na kom su bili pričvršćeni motor s menjačem i obe osovine, a karoserija je bila samo spoljašnja školjka vozila pričvršćena na šasiju. Kod samonosećih karoserija je noseći element upravo sama karoserija. Po načinu izrade razlikuju se školjkaste i skeletne samonoseće karoserije i samonoseće karoserije koje imaju pomoćni okvir.

Karoserija se sastoji od elemenata iz čeličnog lima i čeličnih profila međusobno koji su zavareni na način zahvaljujući kojem poseduju veliku sposobnost nošenja i krutost. Prednost samonosećnih karoserija je u tome što imaju manju masu i relativno jednostavnom ostvaruju aerodinamičnost. Pošto samonoseća karoserija kao celina predstavlja i šasiju i karoseriju, mora se rešiti tako da ne dolazi do ugrežnosti krutosti konstrukcije. Prednost joj je što se radi kao jedna celina koja bolje podnosi opterećenja i što kod samonosećih karoserija ne dolazi do rasklimavanja pojedinih elemenata, što se vrlo često dešavalo kod prethodnih tipova karoserija.

Karoserije putničkih vozila

Zbog različitih zahteva, nastali su i različiti oblici karoserija putničkih vozila. Neki od tih zahteva su bili vezani za funkcionalnost, stabilnost, aerodinamiku, udobnost, kao i za sigurnost i estetiku. Osnovne osobine savremenih putničkih automobila su aerodinamične linije kareoserije sa niskim težištem koje je uslov stabilnosti, maksimalna udobnost putnika, ali i velika sigurnost karoserije s obzirom na moguća deformisanja.

Karoserije putničkih vozila se rade sa dvoje, troje, četvoro ili petoro vrata, kao i sa različitim brojem sedišta.

Share.