Licitacije

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je licitacija? Da li ste ranije čuli za ovaj pojam? Na šta se tačno odnosi? 

Licitiranjem se naziva proces nuđenja cene za nešto, zbog čega se data ponuda naziva licitacija, i ona je učestala pojava tokom  aukcije.

Dakle, ukoliko učestvujete u javnoj prodaji i nadmećete se sa drugim kupcima za proizvod ili uslugu potrebno je da licitirate.

Saznajte u nastavku koja to dva tipa licitacija postoje i  šta je potrebno da znate kako bi učestvovali.

Licitiranje – proces nadmetanja

Najviše licitacije, odnosno ponuđene sume novca za dobro, pobeđuju u licitiranju. 

Nakon čega je potrebno da uplatite iznos licitacije i da ostvarite svoje pravo kao novi vlasnik dobra.

Danas su dostupne raznovrsne stvari za nadmetanje, od kojih su neke sekundarne sirovine, poljoprivredne i građevinske mašine, kao i vozila ili objekati. 

Recimo ukoliko planirate kupovinu nekretnine i odlučite se za doboš nekretnine u Crnoj Gori, na taj način bi stekli objekat licitacijom, odnosno ponudom najviše cene za njega.

Početna cena je uglavnom već određena od strane prodavca i data kao donja granica ispod koje se ne može ići. Međutim ne mora biti određen minimalni iznos i u slučaju da nije licitacija svakako ne može iznositi nula dinara, već bar jedan dinar pa naviše ili evro, dolar i tako dalje. 

Dodatno, ukoliko ne bude dostignuta poženja visina licitacije, prodavci znaju i da otkažu prodaju i povuku predmete ili usluge iz opticaja, a onda da ih postave opet za licitiranje ili jednostavno za otkup po željenoj ceni. 

To se na primer dešava kada je iznos manji od 50 odsto unapred utvrđene vrednosti.

Online licitiranje – otvorene i zatvorene licitacije

Kako svo već naveli postoje dve vrste licitiranja, otvoreno ili konkurentno nadmetanje i zatvoreno ili nekonkurentno licitiranje.

Razlika je u tome što će u prvom slučaju licitacije biti prikazane i poznate, dok u drugom slučaju nećete ništa znati o ostalim učesnicima, samim tim ni koliki je ponuđen iznos, koji treba da nadmašite ukoliko želite da “pobedite”.

U tom slučaju je neophodno da se pošalje iznos i sačeka zaključenje nadmetanja, kako bi saznali da li su imali najbolji iznos ponuđen.

Takođe, nije neophodno da osoba sama za sebe licitira pa su tako dostupni za angažovanje i profesionalni kupaci, koji umesto njih nude cene u dogovoru sa klijentom.

Aukcije – proces sticanja dobara licitacijom

Aukcije je moguće obaviti uživo, ali i preko interneta i potrebno je unapred objaviti mesto prodaje, naziv aukcije i agenta kao komisionara.

Klasičan način učestvovanja zahteva nadmetanje prisutnih bilo fizički prisutnih tokom usmene licitacije ili one preko interneta, međutim, novi tip aukcija  je promenio uobičajna pravila.

Nadmetanje započinje od najviše sume novca koju je tražio prodavac, a zatim se ovaj iznos sve više smanjuje dok neko ne pristane i ne kupi ga, samim tim izbegavajući potrebu za licitiranje.

Kada se završi predviđeno vreme za licitiranje sačinjava se zaključnica koja je osnov za plaćanje i ostavljate svoje podatke neophodne za identifikaciju.

Zatim ostaje da preuzmete izlicitirana dobra!

Garancija kvaliteta dobara

Licitiranje je popularan metod kupovine zbog mogućnosti sticanja dobara na veliko i malo po dobrim pristupačnim cenama ispod tržišne vrednosti.

Moramo naglasiti da se tokom aukcije  prodaje roba bez ikakve naknadne garancije o kvalitetu, takva kakva je viđena i ugovorena, da ukoliko recimo izlicitirani proizvod prestane da funkcioniše  nemate pravo za povraćaj novca.

Doduše kada je reč o online aukcijama obično ćete dobiti opis proizvoda i sliku.

Kada je reč o licitiranju online obično piše rok do kog treba poslati licitacije ili se nadmetati, nakon je  u nekim slučajevima ostavljena mogućnost da u izuzetno kratkom vremenskom periodu nadmašite najvišu ponudu datu pre isteka roka.

Odustajanje od licitiranja

Ukoliko je vaša licitacija poslednja i najviša logično, nema povlačenja iz učestvovanja i time se završava megdan, zato je potrebno promišljeno praviti odluke.

Treba imati na umu da kada se desi da neko da punudu bolju od vas vi niste  u obavezi da nastavite sa licitacijom i time ste ispali iz nadmetanja.

Danas pak ima mnoštvo neformalnih vidova licitacija, gde pojedinci koriste svoje društvene mreže kako bi sproveli prodaju i koristeći metod licitiranja zainteresovanih za proizvode i/ili usluge.

Kada je reč o takvim vidovima nezvaničnih licitacija, niste u zakonskoj obavezi ni ukoliko date najvišu ponudu da nastavite sa transakcijom, mada to nije preporučljivo za činiti.

Javne nabavke – elektronsko licitiranje

Dražavni organi raspisuju tendere i konkurse na kojima možete licitacijom da dođete do angažmana.

Kada se objavi javni poziv ili oglas time se pokreće postupak javne nabavke i traje do unapred utvrđenog roka, a izvršava se putem licitacija datih elektronskim putem.

Ovo polje je regulisao Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, gde se propisuje definicija elektronske licitacije.

Zakon određuje ovaj proces kao nadmetanje među ponuđačima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje naručilac rangira pomoću metoda za automatsko ocenjivanje, čime se izbegava pristrasnost.

Za učestvovanje biće neophodno da formirate licitaciju sa unapred utvrđenim potrebnim informacija, a izbor će zavisi od visine cene i nivoa zadovoljavanja kriterijuma naručioca.

Share.