Kalorifer

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kalorifer? Da li ste već ranije čuli za ovaj pojam? Na šta se tačno odnosi?

Kalorifer ili ventilatorska grejalica predstavlja uređaj koji služi za grejanje prostorija pomoću toplog vazduha.

Ova grejalica može biti namenjena za grejanje različitih prostorija. Od velikih radionica, magacinskih prostorija, velikih hala do kućnih prostorija koje su manje površine. 

Oni se mogu pronaći sa različitim karakteristikama, u različitim veličinama, pa grejalica kalorifer predstavlja veliki broj različitih vrsta grejalica koje mogu biti odličan izbor za različite potrebe.

U narednim pasusima možete pročitati više o poreklu ove reči, o vrstama kalorifera i kakve sve karakteristike mogu imati.

Poreklo reči kalorifer

Ova reč potiče iz latinskog jezika od reči calor čije značenje je toplota i reči ferre koja znači nositi. Bukvalan prevod bi značio nosioc toplote ili nosi toplotu. Pa zbog toga je uređaj koji služi za zagrevanje prostorija upravo i dobio naziv kalorifer.

Kalorifer ili kalolifer

Kada je u pitanju ovaj termin, postoji mnogo nedoumica oko njegovog pravilnog pisanja. Vrlo često ljudi greše i prilikom pisanja koriste reč kalolifer, ali to nije ispravno. U ovom terminu ne postoje dva slova l, već samo jedno, te je kalorifer jedino ispravno.

Kalorifer – grejni uređaj

Kao što smo rekli, karorifer je uređaj za grejanje prostorija koji može imati široku namenu. Sredstvo za grejanje ovih uređaja može biti različito. To mogu biti vodena para, vrela ili topla voda, a zagrevanje može biti i pomoću električne energije.

Ovaj uređaj ima dve strane. Ulaznu i izlaznu stranu. Ulaznu stranu čine ventilator i nastavci za dovod vazduha spolja iz prostorije. Na izlaznoj strani se nalaze delovi koji služe za raspoređivanje i usmeravanje toplog vazduha na osnovu podešene brzine. Na ovoj strani se mogu pronaći, ali i dodatno ugraditi filteri, osveživači i slično ukoliko već ne postoje.

Kao što je rečeno, kalorifer ima široku primenu u potrošnju, pa se ovaj uređaj koristi za grejanje prostorija različite površine. Kalorifer je i mala prenosna grejalica koja se koristi prilikom zagrevanja manjih kućnih površina. Vrlo često se koristi za grejanje toaleta u zimskom periodu.

Ovaj manji prenosi kalorifer u sebi sadrži električni grejač manje snage i moći, ali i ventilator koji služi za izbacivanje toplog vazduha između užarenih niti grejalice. Uglavnom je snaga ovih manjih prenosivih kalorifera do 2 kW. 

Njihova snaga i moć zavisi od njihove primene, pa upravo zbog toga ovaj uređaj dolazi u velikom broju varijiteta po različitim specifikacijama, od načina grejanja, do veličine, snage, oblika i slično.

Kalorifer kao ventilator

Kaloriferi pored svoje glavna namene, a to je zagrevanje prostorije pomoću toplog vazduha, mogu imati i druge funkcionalnosti.

Oni mogu u sebi imati i funkciju ventilatora, pa tako se tokom letnjih perioda kada su temperature visoke mogu koristiti u svrhe hlađenja prostorija.

Prenosivi kalorifer

Prenosivi kaloriferi mogu biti različitih veličina, snage i mogućnosti. Upravo zbog toga, njihova primena je toliko široka i oni su izbor mnogih domaćinstava i poslovnih objekata.

Njihova prednost jeste što se mogu lako preneti, pa na taj način, ukoliko je potreban neki grejni izvor na vikendici ili nekom drugom prostoru, ne moraju se posedovati dve grejalice, već je dovoljno imati prenosivi kalorifer. 

Ventilatorske grejalice

Ventrilatorske grejalice ili kaloriferi obično imaju 2 grejača koji su po 1 kW i mali ventilator kapaciteta 2m3 po minuti. Ventilator pomoću grejača “šalje” topao vazduh u prostoriju i na taj način je greje.

Zbog toga dolazi do brzog mešanja vazduha u prostoru, pa i relativno brzog grejanja. Kada hladi prostoriju, što smo prethodno spomenuli da može, tada grejači nisu uključeni, već se samo hladan vazduh izbacuje napolju i tako dolazi do smanjenja temperature u prostoriji.

Na sličan način fukncionišu i veliki kaloriferi koji se koriste prilikom zagrejavanja velikih izbložbenih, radničkih, magacinskih prostora ili hala. Ti veći kaloriferi imaju jaču snagu, uglavnom od 6 kW do 24 kW, a njihov ventilator ima veći kapacitet i učinak, pa može da zagreje veći kvadratni prostor za manji vremenski period.

Isplativost kalorifera

Ovi električni grejači ili kaloriferu zahvaljujući svojoj jednostavnoj konstrukciji nisu skupi za kupovinu i vrlo su povoljniji za nabavku od ostalih izvora toplote.

Zahvaljujući ventilatoru, toplota koja se proizvodi se ne zadržava u uređaju, već se topao vazduh šalje u prostoriju, pa nema pregrejavanja uređaja. Upravo zbog toga oni mogu da budu manje konstrukcije.

Kaloriferi jesu povoljniji prilikom kupovine, ali zbog visoke cene električne energije, njhova upotreba može biti skuplja nego upotreba grejnih uređaja na gas, pelet ili neki drugi izvor. Zbog toga se ne preporučuje da budu jedini izvor toplote i da se ne koriste stalno.

Kalorifer je odličan grejni uređaj široke namene i upotrebe, a to je upravo zbog raznovrsnosti modela, oblika i veličina. Upotreba ovog uređaja je jednostavna, uglavnom svi modeli imaju mogućnost podešavanja jačine rada ili željene temperature.

Danas se mogu pronaći različiti grejni uređaji i uz napredovanju tehnologije stalno nastaju novi uređaji i novi načini za zagrevanje prostorija i objekata, ali takođe i postojeći uređaji dobijaju unapređenja i bolje performanse. 

Share.