Makete

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je maketa? 

Koja je funkcija makete i kakve sve vrste postoje?

Makete su minijaturne i realistične replike određenih objekata, vozila, stambenih zgrada, kuća, naselja, mostova i slično. Pomoću njih je moguće ispitati ispravnost rada i funkcionalnost određenih predmeta, kao i njihovu estetsku uklopljivost.

Kako se izrađuju u odgovarajućoj umanjenoj razmeri, makete imaju primenu u delatnostima kao što su arhitektura, grafički i industrijski dizajn, pomorska industrija…

Saznajte više o istoriji, podeli i načinu izrade profesionalne makete.

Istorija i razvoj maketarstva

Maketarstvo, kao veština kreiranja umanjenih imitacija predmeta, je najverovatnije nastala u periodu starog Egipta i Mesopotamije

Istoričari umetnosti naslućuju da je u tom razdoblju postojala praksa izrade drvenih modela kako bi se vladaru pokazao konačan izgled projekta. Međutim, kako su ostali samo pisani zapisi o ovim modelima, možemo samo pretpostaviti da je maketarstvo tada nastalo.

Jedna od prvih sačuvanih maketa jeste model kupole čuvene katedrale u Firenci, Santa Marija del Fjore. Autor ovog dela je osnivač renesanse arhitekture, Filipo Brunaleski.

U kasnom srednjem veku je Leonardo da Vinči pravio fizičke modele građevina kako bi umeravao tok konstrukcija, međutim većina tih maketa nije iskorišćena. Prepisuje mu se zasluga renoviranja trga Viđevano 1492. godine, zajedno sa drugim arhitektama poput Donata Bramantea.

Prvi modeli građevina u Srbiji se mogu zapaziti na našim srednjovekovnim freskama, i to su bile zadužbine tadašnjih vladara. Kralj Milutin se izdvaja kao jedan od najrelevantnijih srednjovekovnih ktitora, te je često naslikan sa različitim modelima sakralnih institucija.

Najstarija sačuvana maketa u Srbiji jeste model Vidovdanskog hrama koji je trebao da se podigne na mestu Kosovske bitke, ali sticajem okolnosti nikada nije. Ovu maketu je izradio vajar, Ivan Meštrović, za potrebe Velike svetske izložbe koja se održala u Rimu 1911. godine.

Sa razvojem tehnologije i pojavom 3D digitalnih modela, maketarstvo je zadržalo svoj status najkorisnijeg medijuma za prezentovanje arhitekstonskih solucija.

Šta su diorame, a šta su makete?

Precizna klasifikacija se ne može u potpunosti izvesti, jer se pojmovi makete i diorame obično prepliću u projektnim zahtevima:

  • Maketa se najčešće odnosi na prikaz konkretnih objekata, poput zgrada, vozila, postrojenja, specifičnih mašina i slično.
  • Diorame se odnose na prikaz iz stvarnog života, gde su prethodno pomenuti objekti uklopljeni u sredinu.

Vrste maketa i diorama

U skladu sa prethodnim odrednicama, makete i diorame možemo podeliti na:

  1. Arhitektonske makete – primenjuju se u arhitekturi radi prezentovanja ideja ili sagledavanja mana pre nego što se započne izgradnja. Kao zamisao se prezentuje u varijanti sa belim zidovima i neutralnim elementima, dok se finalna verzija prikazuje sa kompletnim enterijerom i eksterijerom.
  2. Vinjete –  odnose se na diorame izuzetno malih formata, koje se mogu smestiti na dlan ruke. Uglavnom predstavljaju tzv. isečak prostora u kome se odvija specifična radnja. u skladu sa tim, vinjete najčešće pričaju figurativnu priču.
  3. Makete ili diorame savremenih objekata – najčešće služe za prezentovanje konstrukcijskih rešenja na različitim skupovima i konferencijama, ali i u samim objektima kao detalj u holu. Obično predstavljaju neki industrijski kompleks, saobraćajnice, delove naselja i slično.
  4. Makete ili diorame istorijskih objekata – koriste se radi izlaganja sačuvanih ili razrušenih istorijskih institucija i znamenitosti. Ovaj tip maketarstva je i najzahtevniji, jer iziskuje pozamašnu dokumentaciju kako bi model bio verodostojno izrađen. Uz to, ovde se pojmovi “maketa” i “diorama” najčešće i prepliću jer je potrebno izvršiti vremenski presek i autentično dočarati objekat iz te epohe.
  5. Makete ili diorame pejzaža – najčešće zauzima formu diorame jer se prikazuju različiti predeli (šume, ravnice, obale, jezera, reke, mora, zalivi, pećine i slično).

Koji se materijali koriste prilikom izrade makete?

U zavisnosti od potreba i zahteva projekta, prilikom izrade maketa i diorama se koriste različiti materijali. Oni mogu povećati šanse da konačan produkt bude što više srazmeran originalu.

S tim na umu, najčešće se koriste sledeći materijali:

Meki materijali za izradu maketa

Jedan od najpopularnijih mekih materijala je svakako stirodur – vrlo je kompaktan i lak za obradu, te se koristi za nivelaciju terena i manje preciznih površina, poput stena i zemljišta.

Pena papir ili karton pena je koncipirana od ploča sa tvrdim poliuretanskim penastim jezgrom, koje je smešteno između 2 tanja sloja šperploče. Lako se farbaju i pogodni su za lasersko sečenje.

Tvrdi materijali za izradu maketa

Od tvrdih materijala se izdvaja lepenka, pločasti višeslojni materijal koji je sačinjen od presovanog recikliranog papira. Ona je izuzetno pogodana za sečenje i graviranje.

Panel ploče su odlična podloga za poveće makete, a napravljene su od površinski ljuštenog furnira (od bukovog ili topolovog drveta). Odlične alternative za panel ploče su svakako kompozitni materijali, tj. lesonit ploče, medijapan i iverice.

Pleksiglas je još jedan materijal koji ima široku primenu u maketrastvu. Odnosi se na sintetičku masu, koja može biti obojena ili bezbojna, i odlična je imitacija stakla.

Modeliranje i izrada visokokvalitetnih maketa i diorama su sastavni deo svakog arhitektonskog obrazovanja, a danas se maketarstvo koristi i u kreativne svrhe, i zarad sopstvenih potreba.

Share.